Wijk-werken en CORONA

Wijk-werken en Corona

Beste gebruiker van wijk-werken,

De laatste dagen heeft u waarschijnlijk al het nieuws over het coronavirus opgevolgd en  u ook afgevraagd wat de impact daarvan zal zijn op het wijk-werken.  Er is immers heel wat ongerustheid, zowel bij wijk-werkers als bij gebruikers.  Uiteraard stellen we het welzijn van iedereen voorop en volgen we de richtlijnen van de overheid (en van VDAB) op de voet op. 

De algemene richtlijn momenteel is dat de gebruikers (zowel rechtspersonen als particulieren) zelf beslissen of de voorziene activiteiten nog kunnen plaatsvinden.

Mocht u beslissen dat de activiteiten bij u niet meer kunnen/moeten doorgaan, gelieve daar dan zo snel mogelijk de wijkwerkbemiddelaar van op de hoogte te brengen.

Deze collega’s werken  achter gesloten deuren en zijn dus niet fysiek bereikbaar op de “normale” locaties en openingsuren.  Onze dienstverlening blijft echter wel gegarandeerd!  U kan de wijkwerkbemiddelaars steeds per telefoon of mail bereiken. 

Natuurlijk gelden ook de algemene richtlijnen van de overheid.  Indien u klachten of ziektesymptomen heeft van het coronavirus willen we u vragen om dit te melden bij de wijkwerkbemiddelaar en dan kan de dienstverlening niet doorgaan.  Indien de wijkwerker zelf symptomen vertoont, kan hij/zij uiteraard niet komen werken en wordt de dienstverlening eveneens geschorst.

Hoe kunnen we er intussen voor zorgen dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreidt?

  • Geef geen handen aan anderen
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en droog ze steeds goed met een papieren doek
  • Mijd fysiek contact
  • Hou minstens 1,5m afstand (ook van je Wijk-werker)
  • Werk met handschoenen aan
  • Houd rekening met risicogroepen: personen ouder van 65, diabetici, personen met hart- long of nierproblemen, personen met een verzwakt immuunsysteem,… 

We blijven de situatie goed opvolgen en houden je verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Voor mer info kan u ook steeds terecht op de website van de VDAB.

Met vriendelijke groeten,

Het Selab Team

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.