scoop sociaal

Selab biedt de lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt mensen samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale ondernemingen, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, …

Wuustwezel

De bouwopdracht van de gemeentelijke kleuter- en basisschool ’t Blokje in Wuustwezel werd eind 2017 gegund aan DCA, een bouwaannemer uit Beerse. Onder impuls van Selab nam de gemeente Wuustwezel sociale clausules op binnen de uitvoeringsvoorwaarde van de bouwopdracht.

Stabroek

Pionieren loont. Nadat de gemeente Wuustwezel hun sociale impact via bouwproject ’t Blokje kon aantonen, overtuigde Selab de gemeente Stabroek om sociaal aan te besteden. Ditmaal werd gekozen om met Project Schoem, een gemeenschapscentrum en sociale woningbouw, sociale impact te creëren met oog op opleidings- en ‘sociale’ tewerkstellingskansen te verhogen in de bouwsector.