scoop sociaal

Selab biedt de lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt mensen samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale ondernemingen, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, …

Meer nieuws over Scoop Sociaal vindt u hier.