Inclusief ondernemerschap

De huidige krapte op de arbeidsmarkt voelen we allemaal. Wie krijgt alle vacatures nog snel ingevuld? Dit zal de komende decennia niet veranderen. Inclusief ondernemen biedt veel kansen aan bedrijven om, niet alleen vanuit MVO-standpunt maar ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt, te groeien.

Wat is inclusief ondernemen?

Een inclusieve onderneming streeft naar winst én zet sterk in op diversiteit vanuit een sterke visie en waarden. Alle werknemers – inclusief werknemers met drempels tot een reguliere job – leveren een bijdrage aan het bedrijfsdoel. Een inclusieve ondernemer laat dus vanuit winstperspectief werknemers ‘naar vermogen’ presteren. Iedere werknemer heeft ook het gevoel dat de eigen bijdrage waardevol is en gewaardeerd wordt.

Als inclusief ondernemer kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze medewerkers.

Indien nodig organiseert u begeleiding. Om gebruik te kunnen maken van dit arbeidspotentieel, zijn soms aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig. Deze aanpassingen dragen bij tot de stapsgewijze evolutie naar een inclusieve organisatie.

Waarom inclusief ondernemen?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job te vinden.

Hoe inclusief ondernemen?

Talentoscoop

De lokale besturen stimuleren inclusief ondernemerschap in de regio.
Dit doen we o.a. door samen te werken met Talentoscoop.
Talentoscoop ontzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.
De werkgever krijgt één contactpersoon die een werkteam van experten rond zich verzamelt. De procesbegeleiding is kosteloos. De ondersteunende acties die in overleg worden vastgelegd in een overeenkomst kunnen kosteloos of betalend zijn.

Talentoscoop bundelt de krachten van verschillende gespecialiseerde organisaties die actief zijn in het begeleiden van kwetsbare groepen naar en op de arbeidsmarkt. Het is een samenwerkingsverband tussen het Gespecialiseerd Team Bemiddeling ( GTB vzw) en de werkplekarchitecten, beiden partners van VDAB. In de regio Antwerpen vertaalt zich dat in een samenwerking tussen GTB en Emino vzw.

GTB is adviesverstrekker voor het bedrijf. Emino vzw begeleidt en coacht de werkzoekende naar een job of tijdens een job. Ze ondersteunen werkgevers bij het aanwerven van personeel, het opzetten van een inclusieve bedrijfscultuur, het aanbieden van stageplaatsen op de werkvloer etc. Emino is op de hoogte van de verschillende ondersteuningsmaatregelen en helpen bedrijven op weg naar een inclusieve werkvloer.

Talentoscoop werd mogelijk gemaakt door de steun van ESF, het project loopt tot 31/12/2023.

Contacteer talentoscoop:
Algemeen – Talentoscoop – info@talentoscoop.be
Sofie Bluekens – GTB – sofie.bluekens@gtb.be

Scoop Sociaal

Selab biedt de lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt mensen samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale ondernemingen, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, …

Wuustwezel

De bouwopdracht van de gemeentelijke kleuter- en basisschool ’t Blokje in Wuustwezel werd eind 2017 gegund aan DCA, een bouwaannemer uit Beerse. Onder impuls van Selab nam de gemeente Wuustwezel sociale clausules op binnen de uitvoeringsvoorwaarde van de bouwopdracht.

Stabroek

Pionieren loont. Nadat de gemeente Wuustwezel hun sociale impact via bouwproject ’t Blokje kon aantonen, overtuigde Selab de gemeente Stabroek om sociaal aan te besteden. Ditmaal werd gekozen om met Project Schoem, een gemeenschapscentrum en sociale woningbouw, sociale impact te creëren met oog op opleidings- en ‘sociale’ tewerkstellingskansen te verhogen in de bouwsector.

“We hebben samengewerkt met Talentenwerf en met maatwerkbedrijf Noordheuvel uit Brasschaat. DCA heeft zich ook geëngageerd om mensen met een IBO-contract tewerk te stellen. We vinden het fantastisch om maatschappelijke impact te creëren en bij te dragen aan sociale tewerkstelling. Dat is helemaal in lijn met onze bedrijfsfilosofie.”

Patrick, projectmanager DCA

Contacteer Selab:
Greet Patho – Selab – greet.patho@selab.be

Samenwerking met sociale economie

De sociale economie bedrijven in onze regio bieden een mooie opportuniteit tot samenwerking. Ze zijn actief in tal van sectoren zoals horeca, groenzorg, bouw, assemblage, zorg en retail. Bij elk van deze bedrijven staat het leveren van kwalitatieve producten en diensten voorop. Dit combineren ze naadloos met een inclusief verhaal van kansen geven aan een doelgroep die niet meteen aansluiting vindt bij het reguliere arbeidscircuit. 

In de regio Selab zijn een tiental bedrijven actief in de sociale economie. 

Subsidiemogelijkheden

Wil je als bedrijf investeren in begeleiding om te komen tot een inclusieve werkvloer kan je een tegemoetkoming bekomen via oa.

Daarnaast zetten we als regio in op proeftuinen rond inclusief ondernemerschap en bekijken we of we middelen kunnen bekomen voor trajectbegeleiding aan bedrijven.

E
nkele projectideeën: