ESF Projecten

spoor w

Spoor W (welzijn – werk) is een voortraject op wijk-werken.  Selab begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De begeleiding is een combinatie van groepssessies en individuele begeleiding. Spoor W is een samenwerking tussen Selab – Open School en Emino. De OCMW’s die in Selab –wijk-werken zijn gestapt, kunnen toeleiden naar Spoor W. Het project loopt van 1/1/2018 tot 31/12/2019. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Meer nieuws over Spoor W vindt u hier.

plan a

Begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De trajecten duren 9 maanden waarvan 6 maanden met focus op sociale activering en 3 maanden professionele activering. Hiervoor worden 48 mensen door de OCMW’s toegeleid. Dit project loopt in samenwerking met Basiseducatie en Emino vzw.

Streekplatform voorkempen

Selab is mede trekker van het ESF project: “Vernieuwd streekbeleid Antwerpse Voorkempen.”  Verschillende actoren binnen deze streek hebben beslist om op een vernieuwende manier samen te werken en via dit dossier tot een aantal acties te komen die de fietsmobiliteit in de streek aanmoedigen. Dit thema heeft een verbindend effect op de hele regio. Vanuit deze samenwerking wensen we op een directe en projectmatige manier zaken uit te werken die de sociale cohesie en arbeidsmarkt ten goede komen.

Via dit project beogen we sociale tewerkstelling in zijn brede vorm te koppelen aan acties ter bevordering van de fietsmobiliteit. Volgende acties werden geformuleerd; Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen, fietspunten en fietshubs, uitleendienst fietsen.  Al deze acties kunnen gelinkt worden met sociale leveranciers (maatwerk, LDE, arbeidszorg, art.60, wijkwerken, …).

Dit project wordt uitgevoerd door IGEAN in partnerschap met Provincie Antwerpen, Kina pv, Selab en 15 lokale besturen uit de regio.

met steun van