Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.

Door sterke getuigenissen van begeleiders, partners én jongeren maakten de aanwezigen kennis met de visie van een breed partnerschap. Multidisciplinair samenwerken als middel om drempels richting de arbeidsmarkt te verkleinen, was de rode draad van het event. Duurzame tewerkstelling het grotere doel van de projectwerking.

Na een algemene toelichting van de afgesloten projecten en een blik op de toekomstige projecten Lokale Partnerschappen en de Digibank Sel@b #Digibank, werden er 4 thematafels georganiseerd rond de drempels eenzaamheid, e-inclusie, thuisloosheid en verslaving. Aansluitend kwamen enkele experten uit het werkveld aan het woord voor een interessante nabeschouwing. De inspiratiedag werd afgesloten met een gezellige drink.

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan onze inspiratiedag!

Powered By EmbedPress

Thematafels

 Netwerk en verbinding (Opgroeien vzw):

Het gebrek aan een netwerk werkt voor alleenstaande ouders belemmerend in hun zoektocht naar werk. Family finding heeft vernieuwende methodes en strategieën om het netwerk te vinden en te engageren. Deze methodiek vindt zijn oorsprong in de jeugdhulpverlening. In hoeverre kan dit ook bij volwassenen gebruikt worden… dat kan u beslissen na deze thematafel

Maarten Geerens
De methodieken komen uit Family Finding/ family seeing.  Meer informatie vindt u bij:
https://antwerpspartnerschap.be/

Woonbegeleiding op maat (CAW Antwerpen):

Mensen in armoede komen heel wat drempels tegen bij hun zoektocht naar werk. Zo zorgt een slechte huisvesting o.a. voor extra kopzorgen. Heel wat jongeren en jongvolwassenen in onze regio zijn thuisloos of dreigen dakloos te worden. CAW Antwerpen biedt begeleiding aan mensen in een precaire woonsituatie. In Antwerpen is het CAW actieve partner van het Mind The Gap project, dat o.a. tal van acties opzet om thuis- en dakloosheid bij jongvolwassenen tegen te gaan. Benieuwd naar deze acties? Sluit dan zeker aan!

Piet Steenssens
Piet.steenssens@cawantwerpen.be

Verslavingspreventie (VAGGA)

In meerdere begeleidingstrajecten is er een verslavingsproblematiek aanwezig met een grote impact op het functioneren van de hulpvrager. De problematiek weegt ook door op de begeleidingsmogelijkheden. Hoe kan je als organisatie ondersteuning bieden aan je medewerkers die botsen op die beperkte begeleidingsmogelijkheden bij mensen met een verslaving? Het team verslavingspreventie van Vagga biedt ondersteuning aan organisaties bij de opmaak van een preventiebeleid.

Martijn Onsia
Martijn.onsia@vagga.be

Powered By EmbedPress

Omgaan met de digitale noden van bezoekers en cliënten (VVSG)

Hoe herken je digitale noden als mensen hier zelf geen vragen over stellen? Hoe breng je dit thema ter sprake? Welke ondersteuning kan je zelf bieden? Waarvoor verwijs je iemand met een digitale nood door en naar waar? Hoe stem je hierover af met andere partners in de regio? We bekijken voorbeelden van andere lokale besturen en wisselen ervaringen uit met elkaar. 

Joke Van Dyck | Projectmedewerker e-inclusie
joke.vandyck@vvsg.be
0487 308 852

Powered By EmbedPress

Panelgesprek

Lucienne Declercq: Manager Intensieve Dienstverlening VDAB
Ben Van Haveren: Directeur SAAMO
Lieve Vermeiren: Directeur Aralea
El Hassan Aouraghe: Directeur Burgerzaken Gemeente Kapellen

Foto's

Powered By EmbedPress

Dank aan alle sprekers en aanwezigen om hier een geweldige en leerrijke dag van te maken!

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.