MODO zet mensen in hun kracht!

MODO zet mensen in hun kracht!

Selab neemt de regierol sociale economie & werk op in de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. “Een van de doelstellingen van onze organisatie is het verkleinen van drempels die mensen ervaren in de participatie aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren zetten we projecten op waarbij we mensen versterken op gebied van sociale competenties, solliciteren, mentaal welzijn en digitale vaardigheden.” Luc Devriese, Voorzitter Selab

“Wanneer mensen op meerdere levensdomeinen tegelijk drempels ervaren, is het moeilijk om stappen te zetten naar of actief te zijn op de arbeidsmarkt. Daarom is Selab gestart met MODO  een partnerschap waarbij de 6 lokale besturen, VDAB, Arktos, Emino, Bethanieën, In-Z, CAW, Ligo en VVSG expertise samenbrengen om ondersteuningsnoden op te vangen.” Greet Patho, Algemeen coördinator Selab.

Modo staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding. “We willen mensen laten ontdekken waar ze goed in zijn, wat er wél kan en vooral ontmoeting stimuleren met de ander én zichzelf.”  Greet Patho, algemeen coördinator Selab

MODO wordt mede ondersteund door Europa WSE en Vlaanderen en loopt van januari 2024 tot december 2029.

“We merken dat mensen vaak onwetend zijn op vlak van hun basisrechten. MODO wil het netwerk van mensen uitbreiden en mogelijkheden in beeld brengen. Momenteel werden reeds 30 begeleidingen opgestart. Mensen kunnen zichzelf aanmelden of worden via tal van partners toegeleid. Dit kan eenvoudig via een online formulier, terug te vinden op de website https://selab.be/esf-projecten/.zegt Bram Verheyen, Coördinator Modo.

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.