Scoop Sociaal ‘t Blokje

Scoop sociaal 't Blokje

OP 10 AUGUSTUS 2017 VOND HET NETWERKMOMENT SCOOP SOCIAAL ‘T BLOKJE PLAATS IN DE SPORTSCHUUR TE LOENHOUT. 

Tijdens dit infomoment waren 10 reguliere ondernemers,  5 sociale bedrijven, vdab, talentenwerf, de ploeg vzw, stad Antwerpen aanwezig om informatie op te doen over “samenwerken met sociale economie in kader van een bouwopdracht” . De spits werd afgebeten door Schepen Sus Vissers die de visie van de gemeente Wuustwezel mbt sociaal aankopen én maatschappelijk verantwoord ondernemen deelde.  

VDAB, de ploeg vzw en Talentenwerf gaven een toelichting over opleidings- en ondersteuningstrajecten op de werkvloer. Nadien stelden de Sociale bedrijven hun aanbod voor.  Bedrijven vonden elkaar en de kaartjes werden uitgewisseld. De lunch van voedingsatelier De Stroming werd zéér gesmaakt.

Dit infomoment kaderde in de proeftuin “Scoop Sociaal: Focus op sociaal aankopen bij lokale besturen.” Het opzetten van een marktdialoog was de eerste stap tot het vormen van partnerschappen. We danken de aanwezigen dan ook voor de interesse én de medewerking aan deze proeftuin.

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Digibank

Gezocht nieuwe medewerker voor de Digibank

Een projectmedewerker die mee instaat voor de uitrol van het project “Digibank Sel@b” in samenwerking met partners en stakeholders. Hij/zij/x fungeert als kompas, houdt de projectfocus voor ogen, werkt het actieplan verder uit en start de Digibank Sel@b mee op.