Selab gaat wijk-werken

Wijk-werken Seleab

Vanaf 1 januari 2018 vervangt ‘wijk-werken’ het vroegere ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ (PWA). Werkzoekenden kunnen vanaf dan gaan wijk-werken als ze nog niet toe zijn aan werkplek-leren of een klassieke opleiding. Wijk-werken biedt deze werkzoekenden enkele uren per week werkervaring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten gedurende maximum 12 maanden.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Selab zal voor de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel wijk-werken organiseren.

Verder voorziet Selab ook in competentieversterkende trajecten. Hiervoor heeft Selab middelen bekomen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Vlaanderen voor het project Spoor W. Selab gaat een samenwerking aan met Open School én De Ploegvzw. Met deze subsidie biedt Selab een voortraject aan voor mensen die extra begeleiding nodig hebben alvorens te starten met wijk-werken.

Wijk-werken moet lokaal ingebed worden. In de praktijk starten er 4 clusters op die de praktische invulling individueel kunnen bepalen. Het is de ambitie om wijkwerkers te ondersteunen met vorming. De bereikbaarheid van een centraal punt voor de wijkwerkers is dan ook belangrijk.

Lees ook het artikel op GVA.

Meer info:
Spoor W: barbaraleonard@selab.be
Wijk-werken: bram.verheyen@selab.be

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.