route s - Halfweg

Met Route S maakt Selab de connectie tussen onderwijs en sociale economie. De gemeenten Malle en Schoten stapten in het vernieuwende tewerkstellingsproject.

Onder het motto vele handen maken het werk lichter, kregen 5 kleuter- en basisscholen afgelopen schooljaar ondersteuning van de medewerkers van vzw IN-Z. Extra handen om te helpen bij de boterhammetjes, tijdens de middagspeeltijd, de klasjes op orde te zetten na activiteiten, bij klas- en zwemuitstappen, …

Ook de buitenschoolse kinderopvangdiensten KIOS vzw en ‘t Pinkeltje werden door deze medewerkers versterkt. Hier lag de nadruk op samenspel met kinderen. 

Selab stelde de vraag aan de scholen én opvangdiensten of het wenselijk is om het project komend schooljaar te continueren. Waarop volmondig JA werd geantwoord!!!!

Op naar deel 2 …

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.