Stroom T : ons nieuw ESF Project is goedgekeurd!

Stroom T : ons nieuw ESF Project is goedgekeurd!

Na Plan A en Spoor W hebben we van ESF de goedkeuring gekregen voor een nieuw project: Stroom T.  Net als deze vorige projecten is Stroom T een voortraject voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.  Ook hier heeft de T een dubbele betekenis: Toekomst en Tewerkstelling.

Met Stroom T willen we de sterke punten van Plan A combineren met die van Spoor W.  Het blijven wekelijkse bijeenkomsten met reflectiesessies. We werken lokaal in kleine groepen. De inhoud kan dan beter aansluiten bij de lokale noden en realiteit.

Uit de evaluatie van Spoor W hebben we geleerd dat een volledige dag beter is. Het heeft meer impact op de deelnemer.  Door samen te koken ontstaat er een ontspannen sfeer waardoor er een diepgaander contact is tussen de deelnemers en de begeleiding.  De deelnemers geven aan dat er dan een groter engagement wordt gevraagd. Door een volledige dag te werken hebben we meer ruimte voor bedrijfsbezoeken en bezoeken aan opleidingsorganisaties. Van Spoor W nemen we het assessment van Emino mee.  Het assessment wordt meer geïntegreerd in het groepstraject. 

Zoals bij Plan A zal de individuele begeleiding van de deelnemer door zijn vertrouwde sociaal huis-persoon gebeuren.  Het engagement van de deelnemers en de verwachte resultaten zal ook vastgelegd worden in een overeenkomst in het bijzijn van zijn contactpersoon bij het sociaal huis.  Daarnaast is de informatieoverdracht tussen het sociaal huis en Selab structureel vastgelegd.

Uit de evaluatie van Plan A en Spoor W hebben we geleerd dat 9 maanden te lang is.  We hebben dan ook de trajecten ingekort tot 4 maanden met als vertrekpunt een intensieve intake en een contractingsgesprek.

We hopen op deze manier tijdens 6 trajecten 48 mensen te begeleiden. Het project loopt van 1 oktober 2019 tot 31 december 2021.  We zijn er dan ook meteen ingevlogen met een infosessie in Malle op 3/10/2019.  Daar zal de groep bestaan uit erkende vluchtelingvrouwen.

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.