Schoten en Wijnegem starten met Op Wielekes

Schoten en Wijnegem starten met Op Wielekes

Kinderen groeien snel waardoor het duur wordt voor ouders om steeds een kwaliteitsvolle en passende kinderfiets te voorzien. Het project Op Wielekes biedt hier een antwoord op. Wie zich aansluit bij Op Wielekes, krijgt een kinderfiets op maat voor zijn of haar kind. De aansluitingsprijs van het systeem bedraagt €40 per jaar*.

Selab is een partner in dit verhaal omdat er sociale tewerkstelling verbonden is aan het project. De herstelling en het onderhoud worden uitgevoerd door twee wijk-werkers en een vrijwilliger.

Het project met sociaal tarief*

Met het kinderdeelfietsproject Op Wielekes kunnen gezinnen kwaliteitsvolle kinderfietsen uitlenen. Wanneer het kind de fiets ontgroeid is, kan de fiets worden omgewisseld tegen een passend exemplaar.

Fietsen worden ontleend tegen een schappelijke prijs van €40 per jaar per kind. Voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming wordt dit bedrag bijgesteld naar €20 per kind. Ook de borg, die normaal €50 bedraagt, wordt voor deze gezinnen verlaagd naar €25. Op deze manier wordt er getracht zo veel mogelijk gezinnen te betrekken in het project.

Ecologie en sociale economie

De fiets die men ter beschikking krijgt, is een tweedehands fiets die grondig nagekeken, opgeknapt en indien nodig hersteld werd. Voor deze taken worden wijk-werkers ingeschakeld. De wijk-werkers worden tijdens deze taken begeleid en opgeleid door een vrijwilliger met een diploma van fietsherstel.

Binnen het wijk-werken is dit een voorbeeld verhaal. De wijk-werkers worden niet enkel begeleid tijdens de opdracht, maar ze worden bovendien ook opgeleid. Tijdens het fietsherstel verbeteren ze tal van competenties waaronder technisch inzicht, materiaalkennis en sociale vaardigheden. Met deze competenties staan ze sterker in hun zoektocht naar werk en staan ze een stap dichter bij een succesvolle doorstroming.

We maken dit project bewust duurzaam. Duurzaam op vlak van ecologie, door gebruik te maken van tweedehandsfietsen. Maar ook duurzaam op vlak van arbeid, door het inschakelen van wijk-werkers.

Bevraging

Om na te gaan wat het draagvlak is van dit project in andere gemeenten, is er door Selab een bevraging opgesteld. Met deze bevraging toetsen we ook enkele praktische zaken af zoals openingstijden, de bereidheid om zich naar een naburige gemeente te verplaatsen voor het systeem,…

De bevraging is terug te vinden op onze website via volgende link: https://selab.be/bevraging-deelproject-kinderfietsen/

Oproep voor kinderfietsen

Om het project te voorzien van voldoende kinderfietsen, doen de gemeentes Wijnegem en Schoten een warme oproep aan hun inwoners om ongebruikte kinderfietsen binnen te schenken aan het project.

Praktisch

Op Wielekes is gevestigd in het Gemeentepark van Schoten. Het lokaal bevindt zich naast de voetbalkantine van KFC Schoten:

Kasteeldreef 61
2900 Schoten

De opening wordt voorzien voor eind oktober. Daarna zal de dienst op regelmatige tijdstippen open zijn. De openingsdagen zijn voorzien op woensdagnamiddag.

Samenwerking en steun

Dit project is een samenwerking tussen Selab, KINA, IGEAN, Streekplatform Voorkempen, Netwerk Bewust Verbruiken en de gemeenten Schoten en Wijnegem

Dit project krijgt steun van de Provincie Antwerpen en het Europese Sociale Fonds.

De Provincie Antwerpen financiert innovatieve projecten in de inclusieve economie door middel van een impulssubsidie. Voor dit project gaat het over een bedrag van €22.500. Dit bedrag dient om het project op te starten in twee clusters.  De twee clusters zijn: 

  • Schoten-Wijnegem
  • Zoersel-Malle-Schilde

Met deze subsidie wil de Provincie Antwerpen een duwtje in de rug geven aan in de sector van  de arbeidszorg en sociale economie. Dit valt onder de bevoegdheid van de gedeputeerde Kathleen Helsen.

Met steun van:

Deze fietsuitleendienst is een van de initiatieven rond fietsmobiliteit die in de schoot van Streekplatform Voorkempen ontwikkeld worden. Binnenkort opent een tweede uitleendienst voor de gemeenten Zoersel, Malle en Schilde. Beide projecten worden mogelijk gemaakt dankzij een impulssubsidie van de provincie Antwerpen voor innovatieve projecten in de inclusieve economie. Het gaat om een bedrag van 22.500 euro.

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.