Oproepen in de kijker

Momenteel lopen er enkele interessante oproepen, we zetten ze even in de kijker, zodat jullie eventueel ook nog een project kunnen indienen.

  • ESF oproep 510 – lokale partnerschappen jongerenparticipatie
  • Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars
  • De impulssubsidie van de provincie Antwerpen

ESF oproep 510 – lokale partnerschappen jongerenparticipatie

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen.

Selab werkt in samenwerking met de gemeentediensten, de organisaties Emino en Arktos aan een projectvoorstel.
Meer info: greet.patho@selab.be en Bram.Verheyen@selab.be
of via ESF.

Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

De projectoproep is een belangrijke zet in het kader van de vierde pijler van inburgering. Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt inburgeraars naar lessen Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en maakt de brug met de VDAB of een welbepaalde studierichting. De Vlaamse regering besliste om daar een vierde spoor aan toe te voegen: sociale netwerking en participatie.

Vanaf 2022 zou de regie over de vierde pijler een decretale opdracht worden van lokale besturen. Dankzij deze projectoproep kan je je voorbereiden op die nieuwe opdracht. Van 1 januari 2021 tot en met eind juni 2022 kan jouw gemeente één van de 20 lokale proeftuinen zijn. Werk je in een kleinere gemeente? Denk dan zeker na over een intergemeentelijke samenwerking!

Een proeftuin kan een nieuw of bestaand buddyproject voor nieuwkomers, toeleidingstrajecten voor inburgeraars naar vrijwilligerswerk, stages voor nieuwkomers, …

Het agentschap integratie en inburgering biedt lokale besturen hierin ondersteuning.

Voor meer info over deze oproep en/of de ondersteuning van het agentschap integratie en inburgering kan u terecht bij Katleen de Ruysscher via katleen.deruysscher@integratie-inburgering.be.

Een aantal organisaties toonden bij ESF-Vlaanderen hun interesse in de oproep en willen graag samenwerken met een lokaal bestuur om een proeftuin op te zetten en zo mee te bouwen aan de 4de pijler inburgering in Vlaanderen en Brussel. Ben jij als lokaal bestuur nog op zoek naar een partnerorganisatie om de krachten te bundelen en mee te stappen in een AMIF-project? Bezorg dan je contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) aan Lisa Van Hecke,  lisa.vanhecke@vlaanderen.be en ESF Vlaanderen neemt je mee op in de lijst met organisaties op zoek naar partners, die wordt gepubliceerd op de website van ESF Vlaanderen.

Impulssubsidie 

De provincie Antwerpen lanceert een nieuwe oproep naar projecten in de inclusieve economie.

Projecten dienen volgende doelstellingen te bevatten:

  • creëren van tewerkstelling voor kwetsbare groepen
  • ondersteuningsnetwerken op de werkvloer
  • flexibele leeromgevingen

Meer info vind je hier

Ideeën? Neem contact op met greet.patho@selab.be

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.