Jaarverslag 2019

Het heeft wat op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn: het jaarverslag van Selab voor het projectjaar 2019.

Eind 2019 sloot Selab haar eerste projectperiode af.  Tijdens deze eerste projectperiode namen de lokale besturen gedurende 6 jaar de tijd om uit te zoeken of  intergemeentelijk samenwerken rond het thema sociaal ondernemen opbrengt.  Deze vraag werd door 6 besturen volmondig met een ja beantwoord en ze besloten om de projectvereniging te verlengen.  Het departement werk en sociale economie gelooft alvast in onze werkwijze. Ook voor de projectperiode 2020-2025 ontvangt Selab middelen voor de regierol Sociale Economie. Die regierol nemen we dan ook weer met volle goesting op. Onze dienstverlening wordt sterker naargelang de inbreng van onze stakeholders.

In dit globaal jaarverslag van Selab hebben we aandacht voor die partnerrelaties van Selab. Heel wat realisaties zijn het gevolg van samenwerking en afstemming op lokaal en regionaal niveau. Dank aan onze medewerkers én alle partners die de realisaties die in dit jaarverslag beschreven staan mogelijk hebben gemaakt.

We hebben een  webversie (in kleur en mét afbeeldingen en grafieken) en een printversie (zwart-wit en zonder afbeeldingen en grafieken).

Via volgende links kan u het verslag downloaden:

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.