De lente is op komst bij Op Wielekes !

De lente is op komst bij op wielekes!

Bij Op Wielekes Schoten – Wijnegem is er duidelijk meer bedrijvigheid. Met de lente in aantocht worden er steeds meer fietsjes uitgeleend. Ze stellen dan ook alles in het werk om voldoende fietsjes klaar te maken voor het hoogseizoen.

Leve de vrijwilligers en de wijk-werkers

In het Op Wielekes atelier in het gemeentepark van Schoten zetten alle vrijwilligers en wijk-werkers zich volop in voor het project. Momenteel is het aantal vrijwilligers gegroeid tot tien en het aantal wijk-werkers tot vier. Met hun hulp worden de binnengebrachte kinderfietsen nagekeken en hersteld. Deze helpende handen zijn meer dan welkom om de meer dan 90 fietsen onder handen te nemen.

Gratis loopfietsjes

Leren fietsen is niet eenvoudig. Om dit op een goede manier aan te leren, is het belangrijk dat dit met de juiste fiets gebeurt. Loopfietsjes zijn hier ideaal voor. Daarom kan je bij Op Wielekes gratis loopfietsjes komen uitlenen. Je betaalt hiervoor enkel een kleine waarborg van €10.

Ook open op zaterdag

Bij de opstart werd gekozen om iedere de eerste en derde woensdag van de maand open te zijn tussen 13:0u en 16:00u. Op vraag van de klanten is er een extra opening op zaterdag bijgekomen. Op Wielekes is op deze zaterdagen open van 10:00u tot 12:00. De openingsuren zijn ook steeds terug te vinden op de Facebookpagina.
MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Digibank

Gezocht nieuwe medewerker voor de Digibank

Een projectmedewerker die mee instaat voor de uitrol van het project “Digibank Sel@b” in samenwerking met partners en stakeholders. Hij/zij/x fungeert als kompas, houdt de projectfocus voor ogen, werkt het actieplan verder uit en start de Digibank Sel@b mee op.