Scoop Sociaal

Bouwen met sociale impact

De bouwopdracht van de gemeentelijke kleuter- en basisschool ’t Blokje in Wuustwezel werd gegund aan DCA. Onder impuls van Selab nam de gemeente Wuustwezel sociale clausules op binnen de uitvoeringsvoorwaarde van de bouwopdracht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een keuzemenu met sociale acties.

Scoop Sociaal

Scoop sociaal Scoop Sociaal is een proeftuin waar de focus ligt op het sociaal aankoopbeleid van lokale besturen. Door middel van overheidsopdrachten stimuleren we samenwerking tussen sociale economiebedrijven en reguliere bedrijven.