MOEF! Selab brengt 75 geïnteresseerden bijeen voor de eerste MOEF Meeting rond het thema Mentaal Welzijn.

Op 6 december vond in de theaterzaal Hemelhoeve te Brasschaat de conferentie plaats waar het ESF project lokale partnerschap voor jongeren: MOEF Selab, hun werking toelichtte. Door sterke getuigenissen van begeleiders, partners én jongeren maakten de aanwezigen kennis met de visie van het partnerschap. Multidisciplinair samenwerken als middel om het welbevinden bij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, was de rode draad van het event. Duurzame tewerkstelling het grotere doel van het project.

Greet Patho, algemeen coördinator van Selab “Selab was de initiatiefnemer van het event en neemt ook de promotorrol op van het MOEF project. Als intergemeentelijk samenwerkingsverband neemt Selab de regierol op rond sociale economie binnen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Schoten, Stabroek, Malle en Wuustwezel.”

"Jongeren kunnen terecht bij de MOEF voor individuele en groepsbegeleiding die hen helpen stappen te zetten naar duurzame tewerkstelling."

Greet Patho, Algemeen coördinator Selab

Karina Hans, Schepen van Sociale Zaken Brasschaat vult aan “De lokale besturen willen personen die het moeilijk hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden, verder helpen. Vele drempels verhinderen duurzame tewerkstelling. Selab zet in op een breed partnerschap waar tal van organisaties betrokken worden. Spontaan denken we aan organisaties die opleiding verstrekken, jobcoaching bieden, woonbegeleiding geven, … maar ook stageplaatsen zijn nodig en die vinden we vaak bij onze sociale ondernemers.”

Met onze projectwerking gaan we concreet aan de slag. Het MOEF partnerschap is een intense samenwerking tussen de organisaties Emino vzw, Arktos vzw, CAW/JAC, OCMW, VDAB, Logo Antwerpen en VAGGA” gaat Greet verder. “Jongeren kunnen terecht bij de MOEF voor individuele en groepsbegeleiding die hen helpen stappen te zetten naar duurzame tewerkstelling. Jongeren komen bij ons terecht door een doorverwijzing of kunnen zichzelf inschrijven via www.selab.be/moef. Afgelopen 1.5 jaar bereikten we 125 jongeren. Dit geeft aan dat er nood is aan deze outreachende aanpak op maat. Met dit event brachten we onze werking en de noden van de jongeren en begeleiders onder de aandacht. Ook reikten onze partners op deze dag enkele handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan”.

Tijdens de conferentie kwamen medewerkers van o.a. Selab, gemeente Brasschaat, Netwerk SaRa, Pang0-18, Logo Antwerpen, Overkophuizen en Emmaüs aan het woord. Aansluitend werden ook experten uitgenodigd voor een nabeschouwing in de sofagesprekken. De dag werd afgesloten met een gezellig netwerkmoment.

Het ESF project lokale partnerschappen voor jongeren loopt tot december 2023.

Hier vind je de overige foto’s van de conferentie.

Met steun van ESF en VCF:

  • Bijdrage vanuit ESF: 304.395,79 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 456.593,70 euro
MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.