Op Wielekes

Het project

Op Wielekes Schoten – Wijnegem is een samenwerking tussen Selab en de lokale besturen van Schoten en Wijnegem.
Het project voorziet kinderen van degelijke en passende
kinderfietsen tegen democratische prijzen via een uitleensysteem. De kinderfietsen zijn gedoneerde tweedehandsfietsen. Deze fietsen worden hersteld door vrijwilligers en door personen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.

De lokale besturen voorzien in de financiering van het project. Daarboven stellen ze ook een locatie per gemeente ter beschikking.
Selab coördineert het project en biedt ondersteuning bij de begeleiding van personen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.

tewerkstelling

Zoals aangehaald in de inleiding, worden de tweedehandskinderfietsen hersteld door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van Selab en de vrijwillige fietsenmakers. Zo werken er steeds een aantal wijk-werkers voor het project. Zij werken hierbij niet enkel aan hun werkattitude, maar ook aan hun technische competenties. 
Daarnaast stellen we onze werking ook open voor stagiaires die vanuit VDAB een activeringsstage dienen uit te voeren.
Tot slot bieden we ook plaats aan lokale jongeren die een herstelbemiddeling of gemeenschapsdienst uitvoeren. 

LAAGDREMPELIGE KOSTPRIJS

Omdat we zo toegankelijk mogelijk willen zijn, houden we onze prijzen bewust laag. Zo kost een lidmaatschap €30 per jaar (+ een waarborg van €30) en hanteren we een sociaal tarief van €15 per jaar (+ een waarborg van €15). Loopfietsjes kunnen gratis ontleend worden mits een waarborg van €10.

Zo moedigen we alle kinderen aan om van jongs af de fiets te nemen. Dit draagt bij aan de duurzame mobiliteit en komt ten goede aan de gezondheid van de fietsende kinderen.

Duurzaamheid

Al onze fietsen zijn tweedehands fietsen, binnengebracht door inwoners van Schoten en Wijnegem. Deze worden met zorg en expertise gecontroleerd en hersteld. Daarbij gebruiken we zo veel mogelijk gerecycleerd materiaal. Dit materiaal halen we van onherstelbare, geschonken fietsen. Wanneer we toch nieuwe onderdelen dienen aan te kopen, doen we dit bij de lokale fietsenhandelaar Leten in Schoten. Zo ondersteunen we mee de lokale economie.

Met ons project werken we mee aan de verwezenlijking van SDG’s 1, 8, 11 en 13.

Website

Via opwielekes-velotheek.be kan men het aanbod aan kinderfietsen raadplegen en eventueel een reservatie maken. Ook de contactgegevens en locaties zijn hierop terug te vinden.

 

Voor meer info over wijk-werken, stageplaatsen, tewerkstellingsplaatsen,… kan u contact opnemen met Bram Verheyen, bram.verheyen@selab.be, 0470/56.44.78

Met steun van