Digibank Sel@b - Samen Digitaal Sterker

Waarom zijn digibanken nodig?

De digitale trein wacht niet en helaas is niet iedereen mee. Digitaal mee zijn en bij blijven, is een uitdaging voor iedereen.
De Digibank is er dan ook voor iedereen, met speciale aandacht voor personen die niet op deze trein gesprongen zijn.

Over digibanken

Er zijn momenteel 54 digibanken in Vlaanderen. Digibanken hebben 3 doelstellingen:

  • Vergroten van de toegang tot digitale technologie
  • Versterken van digitale vaardigheden
  • Wegwijs maken binnen digitale dienstverlening

Digibank Sel@b is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Malle en Wuustwezel. Selab neemt voor haar regio de rol op van promotor en regisseur. Daarnaast wil Digibank Sel@b een partner zijn in lokale sociale economie en toeleiding naar de arbeidsmarkt door:

  • De afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen door werkzoekenden digitaal te versterken
  • Ondersteuning te bieden aan arbeidstrajectbegeleiding (zowel in vorming als toeleiding naar digipunten)
  • Het creëren van werkervaringsplekken en duurzame samenwerkingen met maatwerkbedrijven

Wat doet een digibank?

De Digibank Sel@b is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten en initiatieven omtrent e-inclusie in de regio.
Via een netwerk van digipunten, laagdrempelige en publieke locaties zoals bibliotheken en dienstencentra, proberen we inwoners te bereiken.

Op deze digipunten willen we inwoners digitaal vaardiger maken en begeleiden in de toenemende digitalisering van publieke dienstverlening.

Dit kan via:

  • Een openbare computer ruimte (waar begeleiding, openbare wifi en printmogelijkheden zijn voorzien),
  • Digitale vragen uurtjes (waar je met je eigen toestel terecht kan voor al je digitale vragen),
  • Opleidingen en infosessies (met een divers aanbod van een opleiding over basisvaardigheden en populaire apps tot actuele thema’s zoals “online fraude en diefstal”, “online huiswerkplatformen”, “jongeren & internet”,…),
  • In iedere bibliotheek wordt ook een uitleendienst van laptops georganiseerd.

Hier vind je onze digipunten:

De Digibank is op zoek naar vrijwilligers

Ben jij digitaal vaardig en krijg je energie van anderen te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer informatie vind je op https://digibanken.vlaanderen.be/