Stroom T – achter de cijfers

Stroom T – achter de cijfers

Stroom T is gestart in oktober 2019. Er zijn 32 begeleidingen geweest of bezig.  We hebben 3 vrouwengroepen, 1 mannengroep en een gemengde groep gehad. Momenteel zijn er 3 deelnemers uitgestroomd naar een TWE.

Andere resultaten zijn minder evident om ze te kwantificeren.  Bij de vrouwengroepen waar bijna uitsluitend moeders aan deelnemen, ligt meer de focus op de combinatie werken en gezinszorg. Hier zijn vooral mentale drempels zoals een goede moeder zorgt zelf voor haar kinderen, zorgt elke avond voor verse maaltijden, kinderen hoeven niet te helpen in het huishouden want die moeten alleen maar studeren…. Daarom bezoeken we de  (buitenschoolse) kinderopvang en hebben we het over me-time en het belang van mentale gezondheid om die balans werk-privé haalbaar te houden.

Een ander belangrijk resultaat is het uitbouwen van een sociaal netwerk.  Alle deelnemers geven aan dat ze een zekere eenzaamheid ervaren, niet alleen in de coronatijden en niet alleen nieuwkomers.  Door de groepssessies ontdekken ze dat ze niet alleen zijn (met hun problemen) en ervaren ze steun van ‘lotgenoten’.  In elke groep maken deelnemers afspraken buiten Stroom T om dan samen met de kinderen activiteiten te plannen of adviezen uit te wisselen. We hebben hier ook aandacht voor het belang van vrijwilligerswerk en vrijetijdsverenigingen, zowel voor zichzelf als voor de gezinsleden.

Ook het assessment van Emino is voor de deelnemers een belangrijke meerwaarde.  Het geeft hen zelfvertrouwen om op papier te zien wat hun competenties zijn. Het is een belangrijk hulpmiddel om te solliciteren.  Voor de arbeidstrajectbegeleider is het uitgebreidere rapport een handig instrument om de indicering bij VDAB aan te vragen als dat nodig zou zijn.

We hopen in september terug met de vertrouwde formule te kunnen starten: groepssessies met koken en bedrijfsbezoeken want door de pandemie was dat allemaal minder of niet mogelijk. Deze zaken zijn de kern en de meerwaarde van stroom T.  In het samen koken en bedrijfsbezoeken vinden we veel handvaten om zaken zoals (interculturele) communicatie en attitudes bespreekbaar te maken.

Door de pandemie is er vanuit ESF het nieuws gekomen dat we ook in 2023 met Stroom T kunnen verder gaan.

MODO

MODO zet mensen in hun kracht!

MODO is een ESF project en staat voor ‘Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting’. Een team van trajectgezellen gaan op pad met mensen die botsen tegen tal van drempels. Mensen tussen 17 en 65 jaar kunnen terecht bij MODO voor individuele of groepsbegeleiding.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.