route s

Met ‘Route S’ wil Selab de beproefde brede schoolmethodiek toepassen binnen onze regio. We beogen een ruim samenwerkingsverband tussen scholen, buurt, welzijnsactoren, vrijetijdsorganisaties, lokaal bestuur en sociale economie dat verbindingen legt tussen binnen- en buitenschools leren. Hoofddoel is het vergroten van de sociale participatie en ontwikkelingskansen van kinderen én medewerkers van de brede school. Met de ondersteuning van de Provincie Antwerpen realiseren we een innoverend tewerkstellingsproject voor de  Selab regio.

In samenwerking met de gemeenten Malle en Schoten, In-Z vzw, de kinderopvangdiensten ’t Pinkeltje en KIOS vzw koppelen we sociale tewerkstelling  aan de noden binnen het onderwijs.  Het project geeft enerzijds medewerkers van vzw IN-Z een volwaardige plaats op scholen voor ondersteunende en zorgtaken in het kleuteronderwijs. Anderzijds versterkt de bijkomende sociale tewerkstelling de buitenschoolse kinderopvang. De In-Z medewerkers fungeren als brugfiguur tussen het kind, ouders, scholen, sociale dienst, … Kinderarmoedebestrijding en maatschappelijke integratie voor kwetsbare doelgroepen in de regio, is een belangrijk uitgangspunt van het project.  

Route S loopt tot juni 2020 en heeft een dubbele opbrengst voor ogen: een laagdrempelige, warme dienstverlening én een professioneel omkaderde tewerkstelling van kansengroepen.

Meer nieuws over Route S vindt u hier.

Met steun van