Gezocht nieuwe medewerker voor de Digibank

Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet projecten op teneinde tewerkstellingskansen voor kwetsbare doelgroepen te vergroten.
Selab neemt de regierol sociale economie en werk op.

Banner selab

SELAB ZOEKT NAAR EEN (M/V/X):

PROJECTMEDEWERKER DIGIBANK
CONTRACTUEEL – VOLTIJDS – ONBEPAALDE DUUR​

Een projectmedewerker die mee instaat voor de uitrol van het project “Digibank Sel@b” in samenwerking met partners en stakeholders. Hij/zij/x fungeert als kompas, houdt de projectfocus voor ogen, werkt het actieplan verder uit en start de Digibank Sel@b mee op.

JE JOB:

DIGIBANK SEL@B

Met de Digibank Sel@b maakt Selab en haar partners werk van een regionaal e-inclusie project voor mensen die de digitale boot dreigen te missen. De digibank Sel@b wil alle inwoners met digitale vragen ondersteunen, met een bijzondere aandacht voor alleenwonende senioren, werkarme gezinnen, laaggeschoolde werkzoekenden, mensen met een laag inkomen of met een migratieachtergrond.

We werken rond drie doelstellingen: het vergroten van de toegang tot digitale technologie (via een uitleendienst voor laptops én het organiseren van inloopmomenten waar mensen terecht kunnen met hun digitale vragen), het versterken van digitale vaardigheden (vormingspakket op maat van de diverse hulpvragen) en het wegwijs maken binnen de digitale dienstverlening.

Door mensen te versterken in hun digitale vaardigheden, verkleinen we ook de afstand tot de arbeidsmarkt. De digibank zal dan ook ondersteunend zijn voor alle actoren die mensen begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Als projectcoördinator digibanken Sel@b breng je de partners bij elkaar die samenwerken aan de uitbouw van inclusieve digipunten.

TAKENPAKKET:
 • Uitbouwen van partnerschappen met lokale verenigingen, die een publiek bereiken dat baat kan hebben bij de acties rond digitale ondersteuning én partners ondersteunen bij Digibank-acties;
 • Bereiken van kansengroepen: via een digitale outreach-methodiek, aangepast aan de lokale context en specifieke noden vooropgestelde doelgroep, deze doelgroep bereiken;
 • Ontwikkelen van een visie mbt benaderen van kwetsbare doelgroep. Coördinatie van lokale brugfigurenprojecten waar brugfiguren aan huis gaan. De digibank werkt hiervoor samen met partners die in hun methodiek inzetten op het creëren van een vertrouwensrelatie, zorgen voor toeleiding en ondersteuning en begeleiding op maat van de doelgroep;
 • Uitwerken vormingsaanbod van de digibank;
 • Opvolgen van de resultaten en lanceren van verbetervoorstellen;
 • Aansturen van de dienstverlening in de lokale digipunten.

JE PROFIEL:

 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van de Digibank.
 • Je hebt ervaring met projectontwikkeling in partnerschap met lokale actoren en je bouwt makkelijk relaties met hen op.
 • Je kan het doel en de realisaties van de Digibank met overtuiging overbrengen bij partners, stakeholders en publiek.
 • Je bent sterk in communiceren, je weet het doelpubliek op een aansprekende wijze te betrekken bij de Digibank.
 • Je bent doortastend en diplomatisch.
 • Je bent vertrouwd met digitale technologie en je bent geïnteresseerd om actuele technische ontwikkelingen te volgen.
 • Je hebt ervaring/affiniteit in het omgaan met vrijwilligers.
 • Je bent organisatorisch sterk om de verschillende puzzelstukken en perspectieven van het project te verbinden en in goede banen te leiden.
 • Je kan planmatig werken.
 • Je hebt verbeeldingskracht om voor onverwachte omstandigheden een oplossing te verzinnen, maar beter is nog dat scenario B klaar ligt.
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs en/of hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring

WIJ BIEDEN:

Voltijds contract (38u)
Verloning op B1-B3 niveau
Relevante ervaring wordt meegenomen
Interessante verlofregeling, glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk
Maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
Zo snel mogelijke indiensttreding

SOLLICITEREN:

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma, uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024, bij voorkeur gericht aan greet.patho@selab.be

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef. Kandidaten die minstens 60% halen op de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een gesprek. De schriftelijke proef bestaat uit een thuisopdracht. De selectiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 9 februari 2024.

INFO:

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Greet Patho, greet.patho@selab.be 0473/85.40.19

Banner selab
Digibank

Gezocht nieuwe medewerker voor de Digibank

Een projectmedewerker die mee instaat voor de uitrol van het project “Digibank Sel@b” in samenwerking met partners en stakeholders. Hij/zij/x fungeert als kompas, houdt de projectfocus voor ogen, werkt het actieplan verder uit en start de Digibank Sel@b mee op.

Evenement

Inspiratiedag Selab

Op de locatie van de Hemelhoeve in Brasschaat, bracht Selab
op dinsdag 5 december een 100-tal geïnteresseerden bijeen voor een inspiratiedag over drempels naar tewerkstelling.