route s

Met ‘Route S’ willen we de beproefde brede schoolmethodiek toepassen binnen onze regio. We beogen een ruim samenwerkingsverband tussen scholen, buurt, welzijnsactoren, vrijetijdsorganisaties, lokaal bestuur en sociale economie dat verbindingen legt tussen binnen- en buitenschools leren teneinde om maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen te realiseren. Hoofddoel is het vergroten van de sociale participatie en ontwikkelingskansen van kinderen én medewerkers brede school. Dat gebeurt op een inclusieve manier.