Wie zijn we?

Selab, Sociaal Economisch Laboratorium, is een intergemeentelijke samenwerking die de regierol op vlak van de lokale sociale economie voorziet. Deze samenwerking is ontstaan vanuit een gedeelde nood van de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek, Wuustwezel. Deze gemeenten worden geconfronteerd met relatief hoge werkloosheidscijfers van jongeren, ouderen, laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Ze erkennen allen dat de sociale economie een belangrijk instrument is om de werkloosheid van deze specifieke groepen te bestrijden. Echter zijn de gemeenten vaak te klein om iemand binnen hun bestuur specifiek aan te stellen rond sociale economie. Door deze samenwerking kunnen er voordelen ontstaan op financieel, logistiek en praktisch vlak.

De Vlaamse overheid ondersteunt deze samenwerking door de loon en werkingskosten voor één of meerdere personeelsleden te financieren. Vanuit de deelnemende besturen is er steeds een raadslid en oppositielid aangeduid die aanwezig is op de driemaandelijkse raad van bestuur.

Deelnemende gemeenten en OCMW's

Gemeente Brasschaat
Gemeente Brecht
Gemeente Wuustwezel
OCMW Kalmthout
OCMW Kapellen
OCMW Malle
OCMW Schoten
OCMW Stabroek

Raadsleden uit de deelnemende besturen

Jef Konings (ondervoorzitter)
Luc Aerts
Sus Vissers (voorzitter)
Ludovica Peeters
Valerie Van Peel
Wouter Patho
Godelieve Swennen
Els Verbist (secretaris)

Oppositieleden uit de deelnemende besturen

Rudi Pauwels
Joziena Bennenbroek - Slegers
Werner Van Den Eynede
Ivo Dockx
Ronny Van Thillo
Maria Lauryssen
Walter Van Den Eynden
Koen Pauwels

Wat doen we?

Binnen het IGS is het de opzet om tegemoet te komen aan de gemeenschappelijke problemen van de gemeenten inzake sociale economie. Selab verzamelt de expertise van de verschillende gemeenten inzake informatie en methodiek.

Stapsgewijs ontwikkelt Selab zowel beleidsdoelstellingen als actieplannen die de ontwikkeling van de sociale economie verder stimuleren. Er zijn zes beleidsdoelstellingen geformuleerd die Selab zal invullen met actieplannen.

Netwerking en het delen van ervaringen

De afstand verkleinen tussen tewerkstellingsinitiatieven onderling, de gemeenten en de reguliere arbeidsmarkt. Dit door het organiseren van overlegmomenten, thematafels, jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en opendeurdagen. Eveneens de nodige uitwisseling met andere regieprojecten, zodat we elkaar kunnen versterken en eventueel samen zaken kunnen realiseren.

Vernieuwende tewerkstellingsprojecten

Een onderzoek bij de gemeenten moet inzicht geven in de noden en hiaten in de lokale dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de weesfietsen, dagopvang van kinderen, klusjesdienst voor ouderen, verhuis inboedel van OCMW cliënten,..

Onderzoek en ontwikkeling van visie

Een visie omtrent sociale economie wordt samen met de sector en het beleid ontwikkeld, dit aan de hand van de noden en verwachtingen die tijdens de nodige contactmomenten worden afgetoetst.

Vorming en opleiding doelgroep

Het organiseren van vormingstrajecten die een grotere en kwalitatievere doorstroom tot gevolg zullen hebben. Met hulp van de expertise aanwezig in onze regio.

Vorming en opleiding begeleiders

Het uitwerken en aanbieden van een tweejaarlijks vormingssessie voor bedrijven en lokale besturen die investeren in sociale tewerkstelling. Deze opleidingen zullen aanvullend zijn aan het bestaande aanbod.

Delen van expertise en kennis

In samenwerking met het expertisepunt sociale economie de realisaties van Selab zichtbaar maken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Stuur ons een mailtje en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Contacteer ons

Voor vragen of meer informatie kan u contact opnemen met de coördinator van Selab.

Greet Patho
greet.selab@gmail.com
+ 32 (0) 473 85 40 19

Your message has been sent successfully.

Copyright 2015 / Selab