Wie zijn we?

Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. Selab neemt de regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Raad van Bestuur Selab

Sus Vissers (voorzitter) - Wuustwezel
Niels De Kort (ondervoorzitter)- Brasschaat
Chris Van Haute (Secretaris) - Stabroek
Annemie Van Dijck - Brecht
Ludovica Peeters - Kalmthout
Valerie Van Peel - Kapellen
Wouter Patho - Malle
Katelijne Peeters - Schoten

Medewerkers Selab

Coördinator Selab - Greet Patho
Projectmedewerker Selab - Barbara Léonard

Wat doen we?

Selab formuleerde vijf beleidsdoelstellingen die worden ingevuld met projecten en acties.

Netwerk Sociale Economie

De afstand verkleinen tussen tewerkstellingsinitiatieven onderling, de gemeenten en de reguliere arbeidsmarkt. Dit door het organiseren van overlegmomenten, thematafels, jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en inspiratiedagen. Eveneens de nodige uitwisseling met andere regieprojecten, zodat we elkaar kunnen versterken en eventueel samen zaken kunnen realiseren.

Vormingstrajecten

We zetten in op vorming voor kansengroepen en begeleiders met behulp van de expertise aanwezig in onze regio. We organiseren vormingstrajecten die een grotere en kwalitatievere aanwerving en doorstroom tot gevolg hebben. Voorbeelden hiervan zijn de ESF projecten Back Up en Plan A die we in samenwerking met lokale actoren opzetten.

Sociale tewerkstelling

Tewerkstelling van kansengroepen verhogen is een grote uitdaging voor onze regio. Het aanbod van sociale economie diversifiëren waardoor een breder en grotere doelgroep aangesproken kan worden. Selab ondersteunt projecten en organisaties die nieuwe tewerkstelling genereren. Voorbeeld hiervan zijn de Weesfietsen uit Brasschaat.

Samenwerking Stimuleren

Sociale Economie zorgt ervoor dat de meest kwetsbare profielen aan de slag kunnen en dit binnen een bedrijf dichtbij de eigen woonplaats. Selab wil samenwerking tussen bedrijven uit het sociale en reguliere circuit faciliteren en de samenwerking tussen sociale bedrijven en lokale besturen optimaliseren. Op die manier dragen we bij aan een sociale lokale economie.

Sociaal Ondernemen

Selab ondersteunt (se) bedrijven en lokale besturen met de implementatie van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen hun bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de MVO trajecten ism MVO Vlaanderen én de Proeftuin Scoop Sociaal: Focus op sociaal aankopen bij lokale besturen.

Delen van expertise en kennis

Door het opzetten van proeftuinen bouwt Selab expertise op, die ze wil delen in de regio. Voorbeeld Inspiratiedag Sociaal Ondernemen 2016.

Onze projecten

* Plan A - ESF Project
Begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De trajecten duren 9 maanden waarvan 6 maanden met focus op sociale activering en 3 maanden professionele activering. Hiervoor worden 48 mensen door de OCMW's toegeleid. Dit project loopt in samenwerking met Basiseducatie en De Ploegvzw.

* Scoop Sociaal:
Selab biedt de lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt mensen samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale ondernemingen, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, ...

* Wijk-werken:
Vanaf 1 januari 2018 organiseert Selab ‘wijk-werken’ het vroegere ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ (PWA). Werkzoekenden kunnen vanaf dan gaan wijk-werken als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke opleiding. Wijk-werken biedt deze werkzoekenden enkele uren per week werkervaring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten gedurende maximum 12 maanden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Stuur ons een mailtje en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Contacteer ons

Voor vragen of meer informatie kan u contact opnemen met de coördinator van Selab.

Greet Patho
greet.selab@gmail.com
+ 32 (0) 473 85 40 19

Your message has been sent successfully.

Copyright 2015 / Selab