Projecten met financiële steun van :


MOEF! Selab

Lokaal Partnerschap voor kwetsbare jongeren

De ESF-oproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Selab deed een uitvoerige bevraging bij de OCMW’s, VDAB, politie, agentschap integratie en inburgering, De Stip vzw, … om de drempels bij deze doelgroep in kaart te brengen. Met deze informatie, bracht Selab partners bij elkaar ten einde een projectaanvraag in te dienen. ESF keurde MOEF! Selab goed.

Partners

Met MOEF! bouwen we in partnerschap met Emino vzw, Arktos vzw en CAW Antwerpen een lokale dienstverlening uit met oog op het bereiken en versterken van jongeren tussen 18 en 30 jaar. De focus op deze doelgroep is nieuw en vraagt een gerichte aanpak. Via individuele en groepstrajecten gaat het samenwerkingsverband aan de slag met de gedetecteerde drempels waar jongeren in deze leeftijdscategorie tegenaan lopen. Het partnerschap is dan ook zo uitgebouwd dat er voldoende en diverse expertise aanwezig is om maatgericht te kunnen werken. Daar waar een hiaat is in de hulpverlening zoals het ontbreken van hulpverleningsorganisaties m.b.t. verslavingsproblematieken, zetten we stappen om lokaal een aanbod te ontwikkelen. Hiervoor werden de organisaties LOGO en Vagga betrokken. Met MOEF! Selab wensen we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen te gaan door letterlijk de handen in elkaar te slaan.

Traject

Na aanmelding starten we met een kennismaking tussen de jongere en de trajectgezel (jongerencoach vanuit MOEF!). De jongere en de trajectgezel beslissen samen of ze al dan niet een begeleiding opstarten. De trajectgezel blijft dezelfde persoon tijdens het hele traject en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt. De jongere bepaalt zelf zijn doelen en tempo. Hij/Zij zit aan het stuur van zijn/haar traject. De trajectgezel en de jongere zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning. Binnen het traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn. Jongeren krijgen de tijd die ze nodig hebben.

Jongeren Toeleiden

Iedere organisatie kan jongeren* toeleiden naar ons MOEF!-project. Daarna zal de toeleider en de jongere gecontacteerd worden om te bespreken of het traject voor hem/haar een meerwaarde kan betekenen. Wanneer de jongere beslist om te starten, gaat hij/zij samen met de trajectgezel van MOEF! op stap om te werken aan de levensdomeinen waarin de jongere begeleid wilt worden (werk, huisvesting, verslaving, netwerk,…).

Via onderstaande link kan u jongeren aanmelden. Goed om weten is dat het invullen van dit formulier niet de officiële start is van het traject. Er zal eerst een kennismakingsgesprek volgen, waarna de jongere kan beslissen om van start te gaan.

*Jongeren woonachtig in regio Selab (Brasschaat – Essen – Kalmthout – Kapellen – Malle – Schoten – Stabroek – Wuustwezel) en tussen 18 en 30 jaar.

Wat betekent dit voor onze regio?
  • aantrekken en ontwikkelen van expertise.
  • partnerschap beoogt 104 jongeren op jaarbasis te begeleiden.
  • concrete samenwerking met VDAB rond doelgroep jongeren.

Met MOEF gaan we een stap verder en bieden we een aanvulling aan het bestaande aanbod. De individuele begeleiding kan intenser opgezet worden. Groepstrajecten waarbij via ervaringsleren aan zelfontplooiing kan worden gedaan etc. Verder is het partnerschap flexibel. Wanneer we merken dat er specifieke acties vereisen om de jongeren nog beter te bedienen kunnen we het aanbod verruimen.

MOEF! Selab loopt van 1/04/2021 tot 31/12/2023.

Dit project is mogelijk door de financiële steun van de Europese Unie en Vlaanderen:

  • Bijdrage vanuit ESF: 449.019,50 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 673.529,26 euro
Logo Selab