wijk-werken en Corona

Beste gebruiker van wijk-werken,

De laatste dagen heeft u waarschijnlijk al het nieuws over het coronavirus opgevolgd en  u ook afgevraagd wat de impact daarvan zal zijn op het wijk-werken.  Er is immers heel wat ongerustheid, zowel bij wijk-werkers als bij gebruikers.  Uiteraard stellen we het welzijn van iedereen voorop en volgen we de richtlijnen van de overheid (en van VDAB) op de voet op. 

De activiteiten in het wijk-werken kunnen terug plaatsvinden, waarbij de wijk-werker:

  • de hygiënemaatregelen moet kunnen naleven, zoals regelmatig de handen wassen.
  • voldoende afstand moet kunnen bewaren van de gebruiker (bijv. een wijk-werker voert een klusje binnenhuis uit. Bij voorkeur blijft de gebruiker in een ander deel van de woning waar de wijk-werker klust, minstens wordt de afstand van 1,5 meter bewaard).
  • in voldoende en regelmatig verluchte ruimte(s) de activiteiten kan uitvoeren.

Een wijk-werker voert de activiteit niet uit als hij de maatregelen omtrent hygiëne, afstand en verluchting niet kan volgen.

Als de gebruiker tot een risicogroep behoort, wordt nagegaan of de activiteit kan plaatsvinden met naleving van de regels rond ‘social distancing’ en hygiënevoorschriften, zonder in contact te komen met de gebruiker (bijvoorbeeld tuinonderhoud).

Mocht u als gebruiker beslissen dat de activiteiten bij u niet meer kunnen/moeten doorgaan, gelieve daar dan zo snel mogelijk de wijkwerkbemiddelaar van op de hoogte te brengen.

De bemiddelaars zijn terug aan de slag op locatie. Om langs te komen, dient er vooraf een afspraak gemaakt te worden. Dit doet u via bovenstaande contactgegevens.

Natuurlijk gelden ook de algemene richtlijnen van de overheid.  Indien u klachten of ziektesymptomen heeft van het coronavirus willen we u vragen om dit te melden bij de wijkwerkbemiddelaar en dan kan de dienstverlening niet doorgaan.  Indien de wijkwerker zelf symptomen vertoont, kan hij/zij uiteraard niet komen werken en wordt de dienstverlening eveneens geschorst.

Hoe kunnen we er intussen voor zorgen dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreidt?

  • Geef geen handen aan anderen
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en droog ze steeds goed met een papieren doek
  • Mijd fysiek contact
  • Hou minstens 1,5m afstand (ook van je Wijk-werker)
  • Werk met handschoenen aan
  • Houd rekening met risicogroepen: personen ouder van 65, diabetici, personen met hart- long of nierproblemen, personen met een verzwakt immuunsysteem,… 

We blijven de situatie goed opvolgen en houden je verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Met vriendelijke groeten,

Het Selab Team