MOEF!

We geven jongeren ondersteuning door hen te voorzien van een trajectgezel waarbij je terecht kan met al je vragen. Wanneer je je gegevens hebt ingevuld, zal zo een trajectgezel van MOEF! Selab vrijblijvend contact met je opnemen om te bespreken of het traject een meerwaarde kan betekenen voor jou. Als je beslist om te starten, gaat je samen met de trajectgezel van MOEF! op stap om te werken aan de levensdomeinen waarin je begeleid wilt worden (werk, huisvesting, verslaving, netwerk,…).

De trajectgezel blijft dezelfde persoon tijdens je hele traject en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt. Je bepaalt zelf je doelen en tempo. Je zit aan het stuur van je traject. Jij en de trajectgezel zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning. Binnen je traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn. Je krijgt de tijd die je nodig hebt.

Goed om weten is dat het invullen van dit formulier niet de officiële start is van het traject. Er zal eerst een kennismakingsgesprek volgen, waarna je kan beslissen om van start te gaan.

Iedere jongere tussen 18 en 30 jaar vanuit onze regio* kan deelnemen. Je kan deelnemen door je gegevens in te geven in het aanmeldformulier. 

*Regio Selab (Brasschaat – Essen – Kalmthout – Kapellen – Malle – Schoten – Stabroek – Wuustwezel) 

Met MOEF! bouwen we in partnerschap met Emino vzw, Arktos vzw, CAW Antwerpen en de lokale besturen een lokale dienstverlening uit met oog op het bereiken en versterken van jongeren tussen 18 en 30 jaar. De focus op deze doelgroep is nieuw en vraagt een gerichte aanpak. Via individuele en groepstrajecten gaat het samenwerkingsverband aan de slag met de gedetecteerde drempels waar jongeren in deze leeftijdscategorie tegenaan lopen. Het partnerschap is dan ook zo uitgebouwd dat er voldoende en diverse expertise aanwezig is om maatgericht te kunnen werken. Daar waar een hiaat is in de hulpverlening zoals het ontbreken van hulpverleningsorganisaties m.b.t. verslavingsproblematieken, zetten we stappen om lokaal een aanbod te ontwikkelen. Hiervoor werden de organisaties LOGO en Vagga betrokken. Met MOEF! Selab wensen we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen te gaan door letterlijk de handen in elkaar te slaan.

Heel eenvoudig. Klik door naar het online formulier en laat je gegevens achter. 
Wij zullen je daarna contacteren.

Ja, je deelname is volledig gratis. Dit is mogelijk door de steun van het Europese Sociale Fonds of ESF.

De ESF-oproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Selab deed een uitvoerige bevraging bij de OCMW’s, VDAB, politie, agentschap integratie en inburgering, De Stip vzw, … om de drempels bij deze doelgroep in kaart te brengen. Met deze informatie, bracht Selab partners bij elkaar ten einde een projectaanvraag in te dienen. ESF keurde MOEF! Selab goed.

Projecten met financiële steun van :

Logo Selab